Dodano: 23 kwietnia 2024
0:58 minut

W dniu 15 kwietnia 2023 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Łódzka Wojewódzka Komenda OHP zorganizowali wojewódzki etap konkursu „Sprawny w zawodzie 2024”. Zmagania młodzieży w kategoriach: znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy odbyły się w zabytkowych murach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im.10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Do zmagań w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy przystąpiło 13 uczestników z hufców pracy z województwa łódzkiego oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie. Młodzież rozwiązywała test składający się z 50 pytań przygotowanych przez OIP w Łodzi.

Komisja po dokładnym sprawdzeniu testów wyłoniła następujących zwycięzców:

  • I miejsce: Nikola Krzykowska z HP 5-6 w Łodzi,
  • II miejsce: Oliwia Gawin z HP 5-13 w Tomaszowie Mazowieckim,
  • III miejsce: Amelia Duda z HP 5-23 w Skierniewicach.

Po zakończonych zmaganiach konkursowych młodzież otrzymała nagrody oraz dyplomy, które wręczył Marcin Grzelak - p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi i Ryszard Targowski - Wojewódzki Komendant  OHP w Łodzi.