Dodano: 2 maja 2024
1:5 minut

 

27 i 28 kwietnia 2024 r. w Bratoszewicach odbyły się Targi Rolne „AGROTECHNIKA 2024”, podczas których Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne. Organizatorem targów był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach.

Podczas targów Inspektorzy pracy udzielali zwiedzającym porad z zakresu BHP w rolnictwie oraz informacji o przepisach prawa pracy. Stoisko Państwowej Inspekcji Pracy cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników, a także instytucji związanych z rolnictwem. Inspektorzy pracy rozprowadzali wśród rolników i ich rodzin broszury i plakaty propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. Stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odwiedziło około 250 osób.

W wystawie „Agrotechnika 2024” uczestniczyło około 200 firm świadczących usługi dla rolnictwa. Wśród nich byli producenci i dystrybutorzy sprzętu rolniczego, pasz, nasion, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz innych rozwiązań dla produkcji rolniczej. Dużą grupę stanowili właściciele szkółek, którzy prezentowali bogatą ofertę drzew, krzewów i kwiatów.

27 kwietnia 2024 r. stoisko Państwowej Inspekcji Pracy odwiedził między innymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Adam Nowak, który w rozmowie z inspektorami pracy wyraził aprobatę dla działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy na rzecz bezpieczeństwa w rolnictwie.