Dodano: 1 grudnia 2023
0:37 minut

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi serdecznie zaprasza na WEBINAR BAROMETR 50+ organizowany przez naszego partnera Federację Przedsiębiorców Polskich w dniu 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 10:00 – 16:00.
 
WEBINAR jest dedykowany dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.
 
WEBINARIUM jest BEZPŁATNE 

Webinarium jest organizowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: 
Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest zbadanie oczekiwań pracodawców w kontekście zatrudnienia starszej kadry oraz potrzeb pracowników 50+ wobec zmian na rynku pracy wywołanych pandemią COVID-19.