Dodano: 16 stycznia 2024
1:3 minut

11 stycznia 2024 r. - na zaproszenie Pana dr hab. Mirosława Włodarczyka, prof. UŁ - przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi uczestniczyli w seminarium naukowym Katedry Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi reprezentowali Marcin Grzelak – p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi, Martyna Płussa – młodszy inspektor pracy oraz Monika Rzetecka – inspektor pracy.

Przedmiotem seminarium był wykład wygłoszony przez Pana dr. Marcina Mielczarka nt. "Sumienie jako pojęcie prawne w świetle sporu o klauzulę sumienia". Wykład przedstawiał ewolucję porządku prawnego prowadzącą do wykształcenia się sumienia jako pojęcia prawnego oraz zakres zastosowania klauzuli sumienia we współczesnych stosunkach prawnych.

Przedmiotem dyskusji były rozważania na temat konieczności wprowadzenia wyraźnych uregulowań do prawa pozytywnego, zakresu zastosowania klauzuli sumienia oraz wpływu tej instytucji na interpretację przepisów prawa pracy, które ograniczają możliwość legalnego pozyskania danych wrażliwych. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zwrócili uwagę na wpływ procesów migracyjnych na interpretację pojęcia sumienia. W następstwie tych procesów pojęcie to staje się jeszcze bardziej nieostre, a współistnienie osób ukształtowanych w różnych systemach religijnych i kulturowych może generować nowe problemy interpretacyjne.