Dodano: 24 listopada 2023
0:48 minut

Urszula Wojciechowska - starszy inspektor pracy-główny specjalista otrzymała medal pamiątkowy za zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego. Wręczenie medalu nastąpiło podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, organizowanych 16.11.2023 r. przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego.

W uroczystości wziął udział Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan wraz z zastępcą oddziału płk. SG Dariuszem Lutyńskim, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych oddziału, a także komendanci i dowódcy zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji i szkół patronackich.

Urszula Wojciechowska - starszy inspektor pracy-główny specjalista specjalizuje się w kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, a przedmiotem jej zainteresowań jest polityka migracyjna. Od wielu lat koordynuje z sukcesami współpracę pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi a Placówką Straży Granicznej w Łodzi.

Galeria