Dodano: 16 stycznia 2024
1:38 minut

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na webinarium naukowo-praktyczne nt. Znaczenie postępowania kontrolnego i postępowania karnego dla ustalenia istnienia stosunku pracy - problemy i wyzwania na przyszłość
Termin spotkania on-line – 24 stycznia br., godz. 18:00, Aplikacja Teams

Link do rejestracji na webinarium:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceMRrcxqXF1itfO-Ero-Tfih50LFZfuGuIipyXVKO1WfR08Q/viewform?fbclid=IwAR3d8MuMzJY1eNXaZrfN_PwKJlAXOSXhh9eNrzG4t6Tk51YMbYV2jMNP3cU 

Organizatorzy webinarium:
Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ

Agenda webinarium:
Dr Sebastian Kowalski (sędzia sądu karnego, adiunkt w Zespole Badawczym Prawa Karnego Procesowego na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego) – Relacje postępowania kontrolnego i postępowania karnego w perspektywie dopuszczalności ustalenia zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

Renata Kuczewska-Łaguniak (starszy inspektor pracy-główny specjalista. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi) – Rola inspektora pracy w postępowaniu kontrolnym i postępowaniu karnym w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy
Dyskusja

Dr Sebastian Kowalski
Sędzia, adiunkt w Zespole Badawczym Prawa Karnego Procesowego na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu; w ramach pracy naukowej zajmuje się między innymi zagadnieniami prawa karnego gospodarczego oraz relacjami postępowania karnego do innych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy. 

Renata Kuczewska-Łaguniak
Starszy inspektor pracy-główny specjalista. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniona w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi od 1997 r. Specjalizuje się w problematyce wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz nietypowych form zatrudnienia. W ciągu pracy zawodowej wystąpiła z 200 powództwami, których zakres obejmował m.in. ustalenie istnienie stosunku pracy. Od 2018 roku powoływana na biegłą sądową ad hoc w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w zakresie czasu pracy i szacowania wynagrodzeń. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.