06.02.2019

ODRA

odra43
 

Apel do przedsiębiorców o podjęcie działań organizacyjnych i profilaktycznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na odrę.

W związku ze stwierdzonymi w ostatnim czasie w województwie łódzkim przypadkami zachorowania na odrę, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi apeluje do pracodawców i przedsiębiorców o podjęcie działań organizacyjnych i profilaktycznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na odrę wśród osób pracujących.
Zgodnie z art. 226 pkt 1 Kodeksu pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
Sposoby zmniejszenia ryzyka dla zagrożeń czynnikami biologicznymi wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 r., poz. 716, ze zm. Dz.U. z 2008 r., poz. 288).
Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka dla czynników biologicznych są szczepienia ochronne przeprowadzane przez pracodawcę i na koszt pracodawcy, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. z 2012 r. poz. 40);
Z kolei program szczepień ochronnych na rok 2019 ogłoszony został  w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 2018 r., pozycja 104.
Szczegółowe informacje w sprawie zachorowań na odrę i szczepień ochronnych ogłaszane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną
.


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185271
 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185269
 • banner185268
 • banner185266
 • banner185267
 • banner205934
 • banner137411
 • banner201678
 • banner49895
 • banner146297
 • banner193279