12.06.2019

Uroczystość z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 24.05.2019 r. odbyła się w Łodzi w skali konferencyjnej przy ul. Piotrkowskiej 232 lokalna uroczystość z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

Spotkanie prowadził Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski. Odczytany został list Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka do uczestników spotkania zawierający podziękowania za rzetelną i efektywną pracę, która przekłada się na stały wzrost poziomu praworządności w stosunkach pracy i kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu. Podkreślone zostało, że odpowiedzialność, wiedza i najwyższy profesjonalizm kadry inspekcyjnej każdego dnia przynoszą wymierne efekty w zakresie przywracania stanu zgodnego z porządkiem prawnym oraz eliminacji zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy, zapisując kolejne karty chlubnej historii inspekcji pracy.

Uczestnikom został zaprezentowany film „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy” oraz zdjęcia z pracownikami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi z lat minionych.

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski i p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Prawno-Organizacyjnych Aleksandra Kępniak wręczyli 68 pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy z terenu województwa łódzkiego okolicznościowe medale z okazji stulecia PIP wraz z listem gratulacyjnym Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka.

 GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185271
 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185269
 • banner185268
 • banner185266
 • banner185267
 • banner205934
 • banner137411
 • banner201678
 • banner49895
 • banner146297
 • banner193279