39. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” – obchody w Łodzi

W dniu 31 sierpnia 2019 r. w ramach obchodów przez Zarząd Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 39. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, pod Pomnikiem-Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka, wiązankę kwiatów w imieniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi złożyli: p. o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Krzysztof Sudoł, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Inspekcji Pracy przy OIP w Łodzi Bartosz Szatkowski, członek NSZZ „Solidarność” Pracowników Inspekcji Pracy przy OIP w Łodzi Adam Makowski.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, która została odprawiona w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u o.o. Jezuitów) w Łodzi.