10.03.2020

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w pracy”

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w programie, którego zadaniem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz identyfikacja tego rodzaju zagrożeń i przeciwdziałanie im.

W ramach programu proponujemy:

 • Bezpłatne szkolenia dla pracowników odbywające się na terenie  Państwa firmy (szczegółowy opis w załączeniu).
 • Dostarczenie materiałów i publikacji odnośnie zagadnienia.
 • Przeprowadzenie bezpłatnego badania poziomu stresu za pomocą Skali Ryzyka Psychospołecznego - narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Po przeprowadzeniu badania zostanie dla Państwa firmy przeprowadzony raport zawierający wyniki badania i propozycję  środków zaradczych, z których możecie  Państwo skorzystać, aby zminimalizować poziom stresu w swojej firmie.

Pracodawców zainteresowanych udziałem w programie (ewentualnie ich przedstawicieli) zapraszamy na szkolenie na szkolenie  odbywające się na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, ul. Kościuszki 123,

 

w dniu 15.04 .2020 w godzinach 10.00-13.00.

 

Na szkoleniu uzyskają Państwo:

 • Informacje odnośnie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy i sposobów ich zapobiegania
 • Informacje odnośnie szczegółów proponowanego programu

Będzie można ustalić terminy szkoleń dla pracowników i termin badania poziomu stresu za pomocą SRP.

Zgłoszenia do udziału w powyższym szkoleniu prosimy kierować na adres

e-mail: marta.kwiatkowska@lodz.pip.gov.pl 

Wszelkie pytania prosimy kierować  pod numer: 42/6351206 od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-14.00

Dziękujemy za udział w programie.

 

Zapraszamy na  niżej wymienione BEZPŁATNE szkolenia odbywające się NA TERENIE ZAINTERESOWANYCH FIRM. Szkolenia i badanie realizowane przez psychologa OIP Łódź - Martę Kwiatkowską, są częścią programu prewencyjnego pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy”.

1. „Stres i sposoby radzenia sobie  z nim”

 • Przeznaczone dla chętnych pracowników i kadry  kierowniczej
 • Prowadząca: Marta Kwiatkowska – psycholog sekcji prewencji Okręgowego  Inspektoratu Pracy w Łodzi
 • Czas trwania: 180 min.(czas trwania do uzgodnienia)

 

Ramowy program szkolenia:

 • Fizjologiczne i psychologiczne mechanizmy stresu
 • Jakie są rodzaje stresu ?
 • Co nas  stresuje -  rozpoznawanie stresorów zawodowych
 • Rozpoznawanie pierwszych objawów stresu u siebie
 • Typy osobowości szczególnie narażone na działanie stresu
 • Skutki zdrowotne stresu
 • Jak  zapobiegać i jak radzić sobie z już zaistniałym stresem
 • Wybrane techniki: Zmiana sposobu myślenia i postrzegania, asertywność, skuteczna komunikacja interpersonalna, techniki wizualizacyjne, relaks progresywny i autogenny, techniki oparte o NLP
 • Sposoby bezstresowego motywowania pracowników

2. „Naruszania godności człowieka w miejscu pracy: mobbing dyskryminacja.”

 • Przeznaczone dla chętnych pracowników i kadry  kierowniczej
 • Prowadząca: Marta Kwiatkowska – psycholog sekcji prewencji Okręgowego  Inspektoratu Pracy w Łodzi
 • Czas trwania: 90 min.
 • Terminy do uzgodnienia
 • Szkolenie odbywa się na terenie placówki zamawiającej szkolenie

 Ramowy program szkolenia:

 • Różnicowanie pojęć: mobbing, dyskryminacja
 • Charakterystyczne cechy mobbingu
 • Mobbing jako proces
 • Czynniki sprzyjające zachowaniom mobbingowym
 • Minimalizowanie czynników ryzyka wystąpienia mobbingu
 • Zdrowotne skutki mobbingu
 • Możliwości dochodzenia swoich praw w sytuacji mobbingu i dyskryminacji

 

3.„Skuteczne motywowanie i zarządzanie zespołem pracowników”

 • Przeznaczona dla kadry kierowniczej
 • Prowadząca: Marta Kwiatkowska: psycholog Sekcji Prewencji  
 • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
 • Czas trwania: 180 min. (można ustalać wg. potrzeb odbiorców)
 • Szkolenie odbywa się na terenie placówki zamawiającej szkolenie

  Ramowy program szkolenia:

  1.Style zarządzania(plusy, minusy, efektywność)

  2.Wzorce komunikowania w zarządzaniu ludźmi

 • Bariery komunikacyjne
 • Techniki aktywnego słuchania

  3.Skuteczne motywowanie pracowników

 • Trochę teorii motywacji
 • System motywacyjny w organizacji
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników jako narzędzie motywacji
 • Informacje zwrotne jako narzędzie motywowania(konstruktywna krytyka, pochwała)
 • Expose szefowskie
 • Kary i nagrody jako narzędzie motywowania(algorytm karania i nagradzania)

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269