Zaproszenie do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – edycja 2021.

plakat BGR 2021 600Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnych).
Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Konkurs w sposób istotny przyczynia się do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, a uczestniczący w nim rolnicy indywidualni mogą liczyć na wsparcie m.in. przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, którzy podczas wizytacji gospodarstw w ramach etapów regionalnego i wojewódzkiego konkursu, udzielają porad technicznych i prawnych oraz doradzają, w jaki sposób zorganizować gospodarstwa w sposób zgodny z zasadami bhp.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstw profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

Zachęcamy do udziału!

 

Ważne terminy:

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się w regulaminie Konkursu (do pobrania poniżej). Informacji udziela również koordynator konkursu inspektor pracy - główny specjalista Janusz Krupa (janusz.krupa@lodz.pip.gov.pl). 

Regulamin konkursu bezpieczne gospodarstwo rolne 2021 z zalacznikami.zip
 

Sekcja Prewencji i Promocji