• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.11.2021

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi partnerem Politechniki Łódzkiej w Programie Szmaragdowa Praktyka

W dniu 27 października 2021 r. w auli im. Prof. Jerzego Rachwalskiego Politechniki Łódzkiej zainaugurowano kolejną edycję Programów Diamentowa, Bursztynowa i Szmaragdowa Praktyka. Praktyki te kierowane są do studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej i mają na celu umożliwienie wyróżniającym się studentom Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej uczestnictwa w programach intensywnego rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy.

Podczas spotkania ze studentami instytucje państwowe i samorządowe oraz pracodawcy z regionu łódzkiego zaprezentowali oferty praktyk studenckich organizowanych w ramach tegorocznej edycji programu. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 studentów oraz 9 podmiotów.

Wśród podmiotów oferujących studentom możliwość odbycia praktyk w ramach Programu Szmaragdowa Praktyka, po raz pierwszy brał udział Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, który był reprezentowany przez nadinspektora pracy Dagmarę Kupkę, starszego inspektora pracy - głównego specjalistę Martę Boguszewską oraz nadinspektora pracy Dariusza Bończaka. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy przedstawili warunki odbycia praktyk w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi, a także prezentowali wydawnictwa promujące działalność Państwowej Inspekcji Pracy.

W prezentacji multimedialnej przedstawiono rys historyczny Państwowej Inspekcji Pracy oraz zakres kompetencji i uprawnień urzędu. Uwzględniono również trendy i kierunki rozwoju przemysłu, które niosą ze sobą nowe zagrożenia i konieczność ich eliminacji. Wiedza teoretyczna zdobyta podczas studiów wymaga rozwinięcia praktycznych umiejętności, a taką okazję stanowią właśnie praktyki zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Są one również doskonałą inwestycją w przyszłość i mogą umożliwić Państwowej Inspekcji Pracy pozyskanie nowych kadr.GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki