• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.06.2022

„Człowiek + Maszyna = Niebezpieczna relacja?”

3 czerwca 2022 r., w siedzibie Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja „Człowiek + Maszyna = Niebezpieczna relacja?”, zorganizowana przez  Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, w ramach cyklu „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. W konferencji wzięło udział 280 osób, w tym 96 przedsiębiorców/pracodawców oraz przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, urzędów i uczelni.

Celem konferencji było szerzenie wiedzy na temat eliminacji zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności w relacjach człowiek - maszyna. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami z dziedziny nauki, przedstawicielami organów kontroli, pracodawcami i przedsiębiorcami, pracownikami służby bhp oraz społecznymi inspektorami pracy.

Uczestników konferencji powitali Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska oraz p. o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak, który odczytał list Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej - Hrycko skierowany do uczestników konferencji.

Na konferencji wygłoszono następujące prelekcje:

 • Robota dla robotów. O trendach i kompetencjach pracowników przyszłości” - dr hab. Edyta Pietrzak, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Łódzkiej;
 • Człowiek i maszyna – sprzymierzeńcy czy adwersarze w procesie pracy? Środki eliminujące zagrożenia” - nadinspektor pracy Dariusz Bończak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi;
 • Stopień wykorzystania resursu urządzeń technicznych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa pracy” - Krystian Pietruszka kierownik działu Urządzeń Transportu Bliskiego, Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi;
 • Bezpieczna obsługa maszyn – wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej. Internetowa baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej” - dr hab.  inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. nadz. CIOP-PIB Zakład Ochron Osobistych;
 • Cyberbezpieczeństwo w zinformatyzowanym środowisku pracy” - Mateusz Witański, opiekun merytoryczny ds. rozwoju usług bezpieczeństwa i informacji TUV Nord Polska Sp. z o.o.
 • Bezpieczeństwo i niezawodność zasilania maszyny, czyli co jest po drugiej stronie gniazdka i dlaczego jest takie ważne” - Paweł Karwowski, kierownik produktu „Rozdzielnice” Siemens Sp. z o.o.;
 • „Strategia kontroli i prewencji w sektorach gospodarki o największej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich” – starszy inspektor pracy – główny specjalista Marta Boguszewska, Okręgowy inspektorat Pracy w Łodzi;
 • „Posłuszeństwo czy współpraca – na ile ufać technologii w społeczeństwie 5.0?”
  – dr inż. Magdalena Wróbel Lachowska, Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

W czasie konferencji wystawiono stoiska 10 firm i stowarzyszeń oraz stoisko informacyjno – prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy, na którym dostępne były tematyczne wydawnictwa oraz gadżety. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w  Łodzi udzielali porad prawnych z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.GIP Przejdź do GIP Porady prawne