• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.10.2022

Konferencja podsumowująca Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022 na terenie województwa łódzkiego

W dniu 13 października 2022 roku w Łodzi w Centrum Konferencyjno - Bankietowym RUBIN odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022. Głównym organizatorem wydarzenia był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi.  

Współorganizatorzy konferencji: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, AGRO Ubezpieczenia TUW, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty  
w Łodzi, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Wśród gości konferencji obecni byli poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek oraz oprócz przedstawicieli współorganizatorów konferencji, również przedstawiciele samorządu województwa łódzkiego, Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Oddziału NBP w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Politechniki Łódzkiej.

W spotkaniu uczestniczyło 95 osób, w tym rolnicy i osoby związane ze środowiskiem wiejskim.

Patronat nad konferencją objęli Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński i Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Patronat medialny  objęły miesięczniki: RADA
i W Nowej Roli.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały wykłady na temat działań prewencyjnych oraz zasad bhp w rolnictwie, które mają wpływ na zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie. Tematy omówione na konferencji:

  1. „Konkursy prewencyjne KRUS i ich wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracy w rolnictwie” – Przemysław Kraska, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

  2. „Bezpieczna praca w rolnictwie. BHP przy obsłudze i eksploatacji maszyn rolniczych” –  starszy inspektor pracy – główny specjalista Janusz Krupa, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

  3. „Bezpieczeństwo na wsi to nasza wspólna sprawa” – kom. Grzegorz Mikołajczyk, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

  4. „Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego składowania saletry amonowej w gospodarstwach rolnych”– dr inż. Paweł Wolny, mgr inż. Filip Mikołajczyk, Politechnika Łódzka

W ramach konferencji nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów etapu wojewódzkiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022, nad którym honorowy patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Etap regionalny konkursu na terenie województwa łódzkiego przebiegał w ramach trzech regionów: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi oraz Placówek Terenowych KRUS w Tomaszowie Mazowieckim i w Zduńskiej Woli. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 98 gospodarstw z województwa łódzkiego. W ramach każdego regionu zostały powołane komisje konkursowe, które składały się z przedstawicieli Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z  siedzibą w Bratoszewicach oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Komisje regionalne dokonały wizytacji gospodarstw. Po wizytacjach i dokonanej ocenie gospodarstw, komisje wyłoniły po trzy najlepsze gospodarstwa rolne, które awansowały do finału wojewódzkiego.

Laureaci etapu wojewódzkiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022

I miejsce: Grażyna, Jan i Cezary Rokiccy z Białej Rawskiej, pow. Rawski

II miejsce: Aneta i Mariusz Mikołajczykowie z Topoli Katowej, gm. Łęczyca, pow. łęczycki

III miejsce: Marzena i Zbigniew Paluchowie z Kurowic, gm. Brójce, pow. łódzki wschodni

Wyróżnienia:

- Urszula i Grzegorz Stańczakowie – Dęba (gm. Ręczno, pow. piotrkowski)

- Martyna i Robert Miłek – Rudunki (gm. Zadzim, pow. poddębicki)

- Urszula i Dariusz Borkowscy – Zacywilki (gm. Rogów, pow. brzeziński)

- Marta i Konrad Sobierańscy – Borowiec (gm. Aleksandrów, pow. piotrkowski)

- Agnieszka i Krzysztof Jaśko – Skomlin (pow. wieluński)           

- Małgorzata i Wojciech Soboscy - Rzepiszew Kolonia (gm. Szadek, pow. zduńskowolski)

Laureaci i wyróżnieni w łódzkim etapie wojewódzkim XIX edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Izbę Rolnicza Województwa Łódzkiego, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, AGRO Ubezpieczenia TUW i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Puchary dla laureatów i zestawy produktów regionalnych ufundował Marszałek Województwa Łódzkiego. Nagrody dla swoich mieszkańców wręczyli również włodarze gmin: Biała Rawska, Aleksandrów, Skomlin, i Ręczno.

Uroczystego wręczenia nagród z ramienia OIP w Łodzi dokonał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak.

Zwycięzca etapu wojewódzkiego konkursu - gospodarstwo Grażyny, Jana i Cezarego Rokickich z Białej Rawskiej, reprezentował województwo łódzkie w etapie krajowym.  

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.GIP Przejdź do GIP Porady prawne