BHP najmłodszych na wsi - Szkolenie wiejskich dzieci w czasie ferii zimowych

Starszy inspektor pracy - specjalista Janusz Krupa w ramach tematu prewencyjnego PIP „Szanuj Życie! bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”  przeprowadził pogadanki z zakresu bhp w dniu 23.02.2016 r. dla 50 dzieci wiejskich przebywających w ferie  w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym Ludowych Zespołów Sportowych  w Ręcznie i w dniu 24.02.2016 r. dla 15 dzieci wiejskich przebywających w ferie  w Gminnej Bibliotece w Komorowie.  

W czasie spotkania  inspektor  pracy zapoznał dzieci z „Wykazem prac, których nie mogą wykonywać dzieci w wieku do 16 lat” i został przedstawiony   dzieciom  film o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie pt. „Rodzina Porażków”.

Następnie inspektor pracy  wspólnie z inspektorem prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  przeprowadził dla ww. dzieci wiejskich konkurs wiedzy o bhp w rolnictwie. Dzieci odpowiadały na pytania z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Najbardziej aktywni uczniowie, którzy odpowiedzieli na największą liczbę pytań otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (piłki, rakietki do badmintona) i gadżety prewencyjne, wydane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Ponadto wszystkie dzieci otrzymały wydany przez Główny Inspektorat Pracy komiks pt. „Przygoda na wsi – Zobacz co ci zagraża”, komiks  pt. „Bezpiecznie na wsi” i gadżety prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy (latarki, odblaski, bryloczki).