30.08.2016

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do wzięcia udziału w V edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego, organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży. Poziom edukacyjny i artystyczny prac plastycznych jest bardzo wysoki, a autorzy najlepszych z nich otrzymują cenne nagrody rzeczowe.  

 

Ważne daty:

07.10.2016 r. – termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

21.10.2016 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową

31.10.2016 r. – powiadomienie laureatów konkursu oraz szkół o terminie ogłoszenia wyników konkursu

Listopad 2016 r. – uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Zakres konkursu:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (ołówek, kredka, farby, collage itp.) na arkuszu formatu A3. Temat pracy powinien być zgodny z tematyką konkursu, to jest dotyczyć prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony ppoż. lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

UWAGA:

Prace plastyczne zgłaszane na konkurs należy wykonać na arkuszu formatu A3 w układzie poziomym.

Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do prac/-y należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Poniżej zamieszczamy plik zawierający Regulamin V Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego w roku szkolnym 2016/2017.

 

Regulamin konkursu 2016.pdf
 


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269