10.10.2016

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 2016/2017

W dniu 5 października 2016 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zainaugurował jedenastą edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest realizowany w szkołach dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli.

W trakcie spotkania zapoznano nauczycieli ze szczegółami realizacji programu. Przekazano informacje o planowanych na bieżący rok szkolny konkursach – Międzyszkolnym konkursie plastycznym oraz Ogólnopolskim konkursie wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Nauczyciele otrzymali materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, podręcznik z płytą DVD „Kultura bezpieczeństwa” oraz wydawnictwa dotyczące ochrony pracy przygotowane przez nasz Urząd. W drugiej części spotkania odbyły się szkolenia dotyczące wypadków przy pracy oraz skutecznej komunikacji zapobiegającej konfliktom.

Za pośrednictwem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona młodzieży, która wkrótce aktywnie wkroczy na rynek pracy. Pragniemy zainteresować młodzież szkolną problematyką kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy i jej popularyzacją w społeczeństwie.

Nauczyciele, którzy przeprowadzą z młodzieżą przynajmniej dwie lekcje z zakresu prawa pracy, bhp, ergonomii, fizjologii, postępowania w sytuacji zagrożeń, wypadków, awarii, otrzymają od Państwowej Inspekcji Pracy świadectwa udziału w tegorocznej edycji programu. W trakcie całego okresu realizacji programu nauczyciele uczestniczący
w przedsięwzięciu mogą skorzystać z merytorycznej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Istnieje również możliwość zaproszenia inspektora pracy do przeprowadzenia zajęć
z młodzieżą w szkole, w wybranym zakresie objętym tematyką programu.

Karta zgłoszenia udziału w programie edukacyjnym PIP "Kultura bezpieczeństwa"
rok szkolny 2016/2017

formularz

Harmonogram realizacji Programu w roku szkolnym 2016/2017:

 • 05.10.2016 r. – inauguracja programu
 • październik 2016 – marzec 2017 – realizacja programu przez nauczycieli – minimum 2 godziny lekcyjne
 • do 31.10.2016 r. – zgłaszanie przez szkoły chęci organizacji etapu szkolnego (poprzez kartę zgłoszenia)
 • do 25.11.2016 r. – przeprowadzenie w szkołach I etapu (szkolnego) konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”
 • do 30.11.2016 r. – przesłanie do OIP Łódź kart zgłoszenia uczestników II etapu (regionalnego), dwóch uczniów reprezentuje szkołę na etapie regionalnym
 • 31.10.2016 r. - powiadomienie laureatów i autorów prac wyróżnionych o terminie ogłoszenia wyników konkursu plastycznego
 • Listopad 2016 r. – uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego  
 • do 10.03.2017 r. – przeprowadzenie przez OIP Łódź II etapu (regionalnego) konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”
 • do 30.04.2017 r. – przeprowadzenie przez Główny Inspektorat Pracy w Warszawie etapu centralnego konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”
 • do 31.03.2017 r. – przesłanie przez szkoły do OIP Łódź sprawozdania „Informacji o realizacji programu” oraz „Ankiety”
 • czerwiec 2017 r. – uroczyste podsumowanie programu, wręczenie zaświadczeń

 

Wszelkie pytania dotyczące programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” prosimy kierować do Marka Kostrzewskiego – starszego inspektora pracy – specjalisty z OIP Łódź.

Tel: 42 635-12-34, poczta: marek.kostrzewski@lodz.pip.gov.pl

Fax. do OIP Łódź: 42 636-85-13

 

Materiały do pobrania:

Kultura Bezpieczeństwa.pdf  - prezentacja ze szkolenia dla nauczycieli z 05.10.2016 r.
Wzór sprawozdania szkoły z realizacji.doc
Ankieta dla nauczycieli 2016.doc, którzy wzięli udział w programie. Prosimy o wypełnienie
i przekazanie ankiety, która pozwoli nam na lepsze dostosowanie realizowanych działań do potrzeb i oczekiwań nauczycieli i młodzieży
.

Materiały dotyczące konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” (regulamin, karty zgłoszenia szkoły do konkursu, baza pytań dla szkół)

KARTA zgłoszenia SZKOŁY do KONKURSU.docx
KARTA zgłoszenia do etapu REGIONALNEGO.docx
 GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269