28.04.2017

XII Akademickie Targi Pracy 2017

W dniu 26 kwietnia 2016 roku odbyła się XII edycja Akademickich Targów Pracy (ATP) które, jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów łódzkich uczelni. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przygotował stoisko informacyjne, gdzie uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zasięgnąć porad z zakresu prawa pracy, a także zaopatrzyć się w bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, skierowane głównie do osób podejmujących pierwszą pracę.

Targi Pracy to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Rektora Politechniki Łódzkiej, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Podczas Targów Studenci i absolwenci mogą zapoznać się z ofertą małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Dzięki temu młodzi ludzie mają okazję poznać wymagania pracodawców oraz warunki pracy, jakie proponują firmy. Co roku Targi odwiedza ok. 17 tys. osób i uczestnicz ponad 120 wystawców reprezentujących różne firmy, instytucje i branże.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane w ramach Targów szkolenia przeprowadzone przez Starszego Inspektora Pracy – Specjalistę Kamila Kałużnego
o tematyce przybliżającej   zagadnienia związane z  różnicami
prawnymi i praktycznymi pomiędzy zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy cywilno – prawnej, rodzajem umów o pracę.  Podczas szkleń przedstawione zostały również zagadnienia związane z nowymi regulacjami w zakresie  minimalnego wynagrodzenia
w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umowy cywilno – prawnej, a także prawa i
pracownika i pracodawcy.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269