28.08.2017

Dożynki wojewódzkie

W dniu 27.08.2017r., starszy inspektor pracy – specjalista Katarzyna Mencwal wraz z inspektorem pracy Januszem Orzechowskim uczestniczyli w Dożynkach Wojewódzkich organizowanych przez Gminę Sędziejowice wraz z Marszałkiem Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Wojewódzką Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego. Wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli władz lokalnych na uroczystościach obecni byli między innymi Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Jerzy Kotarski – Wójt Gminy Sędziejowice.
Centralnym punktem uroczystości dożynkowych był korowód dożynkowy, który wyruszył z parku w centrum Sędziejowic do kościoła parafialnego w Sędziejowicach, gdzie odprawiona została dziękczynna msza święta. Potem na placu dożynkowym w pobliżu gminnego stadionu odbył się ceremoniał wieńcowy. Następnie na scenie można było podziwiać liczne występy regionalnych zespołów reprezentujących poszczególne regiony województwa łódzkiego.

Impreza dożynkowa została podzielona na dwie części – obchodową podczas, której powitano zgromadzonych gości, odbyło się wystąpienie Marszałka Województwa Łódzkiego i nastąpiło wręczenie chleba oraz wieńców dożynkowych

W drugiej części przewidziano występy artystyczne między innymi wystąpił zespół „Dzieci z Doliny Grabi”

Wśród wielu wystawiających się gości swoje stoisko przygotowała również Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu reprezentowany przez inspektorów pracy – Katarzynę Mencwal oraz Janusza Orzechowskiego. W ramach uczestnictwa w uroczystości Inspektorzy Pracy na przygotowanym wcześniej stoisku wystawowym udzielali porad związanych z przepisami prawa pracy oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Zainteresowanym udostępniono ulotki i materiały związane z poruszanymi zagadnieniami i udzielanymi poradami.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269