11.10.2017

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 2017/2018

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 2017/2018

W dniu 4 października 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zainaugurował XII edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy,
a także podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. W szkoleniu rozpoczynającym program „Kultura bezpieczeństwa” w nowym roku szkolnym 2017/2018 wzięło udział 81 nauczycieli z 61 szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.

W trakcie spotkania zapoznano nauczycieli ze szczegółami realizacji programu. Przekazano informacje o planowanych konkursach – Międzyszkolnym konkursie plastycznym oraz Ogólnopolskim konkursie wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Nauczyciele otrzymali materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, podręcznik z płytą DVD „Kultura bezpieczeństwa” oraz wydawnictwa dotyczące ochrony pracy przygotowane przez nasz Urząd. W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”.

Za pośrednictwem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona młodzieży, która wkrótce aktywnie wkroczy na rynek pracy. Pragniemy przygotować młodzież do podjęcia pierwszej pracy – przekazać wiedzę o prawach i obowiązkach, o tym jak pracować bezpiecznie i chronić swoje zdrowie.

Nauczyciele, którzy przeprowadzą z młodzieżą co najmniej dwie lekcje z zakresu objętym tematyką programu „Kultura bezpieczeństwa” i przekażą sprawozdanie z ich realizacji, otrzymają świadectwa udziału w programie. Szkoły otrzymają podziękowanie za udział w programie. W trakcie całego okresu realizacji programu nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu mogą skorzystać z merytorycznej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Istnieje również możliwość zaproszenia inspektora pracy lub psychologa do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą w szkole, w zakresie objętym tematyką programu.

Karta zgłoszenia udziału w programie edukacyjnym PIP "Kultura bezpieczeństwa"
rok szkolny 2017/2018

formularz

 

Harmonogram realizacji „Kultury bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2017/2018:

 • 04.10.2017 r. – inauguracja programu
 • październik 2017 – marzec 2018 – realizacja programu przez nauczycieli w Szkołach – minimum 2 godziny lekcyjne
 • do 10.10.2017 r. - nadsyłanie prac do konkursu plastycznego do OIP Łódź
 • 31.10.2017 r. - powiadomienie laureatów i autorów prac wyróżnionych o terminie ogłoszenia wyników konkursu plastycznego
 • połowa listopada 2017 r. – uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego  
 • do 31.10.2017 r. – zgłoszenia Szkół organizacji etapu szkolnego konkursu „Poznaj Swoje Prawa w Pracy” (karta zgłoszenia do OIP Łódź)
 • do 25.11.2017 r. – przeprowadzenie przez Szkoły I etapu (szkolnego) konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”
 • do 30.11.2017 r. – przesłanie przez Szkoły do OIP Łódź kart zgłoszenia uczestników II etapu (regionalnego), dwóch najlepszych uczniów reprezentuje szkołę w etapie regionalnym
 • do 10.03.2018 r. – II etap (regionalny) konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizacja – Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
 • do 30.04.2018 r. – etap centralny (FINAŁ) konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizacja - Główny Inspektorat Pracy w Warszawie
 • do 31.03.2018 r. przesłanie przez Szkoły do OIP Łódź sprawozdania „Informacji o realizacji programu” oraz „Ankiety”
 • maj 2018 r. – zakończenie programu, podsumowanie, wręczenie zaświadczeń

 

Pytania dotyczące programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” prosimy kierować do Marka Kostrzewskiego – starszego inspektora pracy – specjalisty z OIP Łódź.

Tel: 42 635 – 12 – 34 lub 502 – 874 – 872

poczta: marek.kostrzewski@lodz.pip.gov.pl

Fax. do OIP Łódź: 42 636 – 85 – 13

 

Materiały do pobrania:

KulturaBezpieczenstwa start 04.10.2017.pdf - prezentacja ze szkolenia dla nauczycieli z 04.10.2017 r.

Wzór sprawozdania szkoły z realizacji - tabela-sprawozdania-szkoly-2017.docx
 

Ankieta-dla-nauczycieli-2017.doc którzy wzięli udział w programie. Prosimy o wypełnienie
i przekazanie ankiety, która pozwoli nam na lepsze dostosowanie realizowanych działań do potrzeb i oczekiwań nauczycieli i młodzieży.

Materiały dotyczące konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” (regulamin, karty zgłoszenia szkoły, baza pytań dla szkół) – link do strony: https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkursy-karty/73195,konkursy-pip.html

Karta zgłoszenia szkoły do udziału w etapie szkolnym konkursu - Karta zgloszenia etap szkolny.pdf
 

Karta zgłoszenia szkoły do udziału w etapie regionalnym konkursu - Karta zgloszenie etap regionalny.pdf
 

Baza pytan do etapu szkolnego.pdf
 GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269