21.03.2018

KONKURSY WIEDZY O BHP I KONKURS PLASTYCZNY „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

W dniu 14 marca 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie odbyła się VII edycja Międzyszkolnego Konkursu z bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, w którym uczestniczyło 30 uczniów z 10 szkół z terenu województwa łódzkiego.

Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów klas zawodowych zainteresowania kulturą bezpieczeństwa, popularyzowanie znajomości zagrożeń i profilaktyki w środowisku pracy oraz rozpowszechnianie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych pracowników.

Konkurs składał się z dwóch części: plastycznej, w której uczniowie przygotowali prace o tematyce bhp oraz teoretycznej, polegającej na rozwiązaniu pisemnego testu zawierającego 25 pytań z zakresu bhp.

Laureatami części teoretycznej zostali:

I miejsce: Mateusz Babis – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ,,Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie

II miejsce: Klaudia Babis – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ,,Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie

III miejsce: Aleksandra Deka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ,,Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

                                                                                                                                                                      Zwycięzcami części plastycznej konkursu zostali:

I miejsce: Paulina Cichosz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

II miejsce: Wiktor Witoń – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

III miejsce: Rafał Chłodnicki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi był współorganizatorem konkursu, uczestniczył w pracach komisji konkursowej, ufundował nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich jego uczestników.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Opocznie – Agnieszka Nalewczyńska, przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego – Maria Barbara Chomicz oraz przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi - Marek Kostrzewski wręczyli laureatom dyplomy oraz nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny), przedstawicielom zwycięskich Szkół puchary oraz dyplomy a wszystkim uczestnikom konkursu upominki.

Dziękujemy Pani Dyrektor oraz nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ,,Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu a także opiekunom i nauczycielom wszystkich Szkół uczestniczących w konkursie za zaangażowanie i przygotowanie uczniów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia w przyszłym roku !!!GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269