20.04.2018

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”

W Łodzi 18 kwietnia 2018 r. pod patronatem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”, na której Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Wojciech Gonciarz oczytał list od Głównego Inspektora Pracy i wygłosił wykład na temat „Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego w praktyce Państwowej Inspekcji Pracy.”

W dniu 18 kwietnia 2018r. w Łodzi Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia przy Katedrze Prawa Pracy UŁ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka zorganizowali I Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt. „Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Łódzko –poznański początek dyskusji.”

Tematem przewodnim konferencji była problematyka stosowania umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest to zagadnienie niezwykle interesujące od strony naukowo-badawczej, które wywołuje wiele kontrowersji i dylematów zarówno w doktrynie prawa, judykaturze, jak i w praktyce. Podczas konferencji były poruszane kwestie dotyczące bieżących problemów związanych ze stosowaniem do zatrudnienia umów prawa cywilnego (zwłaszcza umów o świadczenie usług i umów o dzieło), jak również nowe koncepcje pojawiające się w nauce w tym obszarze. Miedzy prelegentami a uczestnikami rozwinęła się ożywiona dyskusja dotycząca w szczególności różnego definiowania umów o dzieło i umów zleceń pozwalającego odróżnić je od siebie i od umów o pracę.

W konferencji  wzięli udział przedstawicieli nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także judykatury, Państwowej Inspekcji Pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych środowisk bezpośrednio zainteresowanych przedmiotową problematyką. Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Wojciech Gonciarz oczytał list od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka do uczestników konferencji podkreślający ważność  omawianego zagadnienia i dążenie m. in. inspekcji pracy do osiągniecia właściwego celu, jakim jest ochrona człowieka w środowisku pracy. Wicedyrektor wygłosił także wykład na temat „Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego w praktyce Państwowej Inspekcji Pracy.” W wykładzie zostały omówione uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i wyzwania dotyczące tej tematyki w działalności inspekcji. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi reprezentowali Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski, Zastępca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Grażyna Ślawska i 20 inspektorów pracy. Starszy Inspektor Pracy Główny Specjalista z OIP w Łodzi Renata Kuczewska-Łaguniak w czasie dyskusji zaprezentowała osiągniecia OIP w Łodzi dotyczące przekształcenia umów o dzieło i umów zleceń w stosunki pracy oraz aspekty prawne i faktyczne dotyczące tego zagadnienia w działalności inspektorów pracy i w postępowaniu przed sądami pracy.

W zamyśle organizatorów konferencja ta ma mieć swoją kontynuację w Poznaniu, gdzie Pani Prof. UAM dr hab. Anna Musiała organizuje dnia 16 listopada 2018 r. na WPiA UAM w Poznaniu Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” pt.: „Zatrudnienie niepracownicze. Samozatrudnienie". Łódzki i poznański ośrodek naukowy oraz Państwowa Inspekcja Pracy mają nadzieję, że rozpoczęty w tym temacie dyskurs naukowy będzie kontynuowany przez inne ośrodki akademickie w Polsce.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269