• RSS
  • Wersja tekstowa
11.09.2019

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa” 2019

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział a laureaci i wyróżnieni interesujące nagrody rzeczowe. Każda ze szkół może zgłosić najwięcej 3 uczestników. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 2 prace konkursowe.

Ważne daty:

20.10.2019 r. – końcowy termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

30.10.2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową

10.11.2019 r. – powiadomienie laureatów konkursu oraz szkół o terminie ogłoszenia wyników

II poł. listopada 2019 r. – podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Zakres konkursu:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3. UWAGA – prace na innych formatach niż A3 nie będą oceniane!

Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do prac/pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Poniżej zamieszczamy plik zawierający Regulamin VIII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego, w roku szkolnym 2019/2020 oraz klauzulę informacyjną wraz z koniecznymi do wypełnienia zgodami.


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki