• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.02.2021

Bezpłatne szkolenie on-line dla społecznych inspektorów pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie kierowane do zakładowych, oddziałowych i grupowych społecznych inspektorów pracy z terenu województwa łódzkiego. Szkolenie odbędzie się w formie nauczania zdalnego za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Termin szkolenia: 23 marca 2021 r., godz. 10.00.

Program szkolenia obejmuje dwa panele: szkoleniowy oraz dyskusyjny.

Podczas panelu szkoleniowego omówione zostaną wybrane tematy m.in. z zakresu uprawnień i obowiązków społecznego inspektora pracy, prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności działalność SIP na rzecz poprawy warunków pracy) oraz badania wypadków przy pracy.

W tym roku po raz pierwszy panel dyskusyjny rozszerzono o wymianę doświadczeń. W tej części szkolenia głos zabiorą doświadczeni społeczni inspektorzy pracy z zakładów na terenie województwa łódzkiego. Opowiedzą uczestnikom szkolenia o dobrych praktykach, które sprawdziły się w ich środowisku pracy oraz podzielą się doświadczeniem w zakresie pełnionej funkcji społecznej. W ramach panelu dyskusyjnego przewidziano również udzielenie odpowiedzi na wcześniej zgłoszone pytania oraz podsumowanie w formie dyskusji.

Przewidywany czas trwania szkolenia - do 5,5 godziny.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 19 marca br. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prewencja@lodz.pip.gov.pl. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu). Zachęcamy także do zadawania pytań bądź poruszania konkretnych problemów dotyczących prawa pracy, w tym bhp, w treści zgłoszenia. Poruszone tematy zostaną omówione podczas szkolenia.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt z koordynatorem szkolenia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w  Łodzi w Sekcji Prewencji i Promocji – Konradem Adamczykiem (tel.: 513 610 841, konrad.adamczyk@lodz.pip.gov.pl).

Serdecznie zapraszamy.
 
szkolenieSIPOIPLodz
 

Informujemy również o organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi w zakładce KONKURSY Zachęcamy organizacje związkowe do zgłaszania aktywnych społecznych inspektorów pracy do udziału w konkursie.

Zgłoszenia można wysyłać drogą elektroniczną do dnia 14 maja 2021 r.

Sekcja Prewencji i Promocji 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki