• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.04.2021

Szkolenie w ramach programu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa”

Zaproszenie do udziału w programie prewencyjnym
„Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa”

  1. Cele programu prewencyjnego
  • doprowadzenie do poprawy stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa.
  • pomoc dla pracodawców w dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa. Podczas programu, po przeszkoleniu, pracodawca, za pomocą narzędzi przygotowanych przez PIP, określa, eliminuje lub ogranicza występujące w zakładzie nieprawidłowości.

Zgłoszenia należy kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres e-mail: marek.szczepaniak@lodz.pip.gov.pl.  

W ramach programu Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenie dla pracodawców, dostarcza materiały szkoleniowe oraz udziela pomocy merytorycznej.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line za pomocą MS Teams w dniu 13 maja 2021 r., w godzinach 10.00 – 13.00.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

Wszelkich informacji udziela i zapisy na szkolenie prowadzi koordynator programu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi st. inspektor pracy – główny specjalista Marek Szczepaniak (tel.: 42 635 12 35 lub mail: marek.szczepaniak@lodz.pip.gov.pl).

 

Sekcja Prewencji i Promocji OIP Łódź


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki