16.10.2015 Artykuł archiwalny

Ogólnopolska Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZALEŻY OD CIEBIE - "Z kulturą do maszyny"

W dniu 14 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi ul. Tymienieckiego 22/24 z udziałem Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz, odbyła się OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZALEŻY OD CIEBIE „Z kulturą do maszyny” pod Honorowym Patronatem Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi.

Konferencja była skierowana do: pracodawców oraz przedsiębiorców, a także do przedstawicieli załóg pracowniczych, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pracowników służb bhp, którzy zajmują się bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracowników. Celem tegorocznej konferencji była promocja ochrony zdrowia zawodowego w zakładach pracy i zapobieganie wypadkom przy pracy. Podczas konferencji przedstawione zostały prelekcje dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyn, kształtowania kultury bezpieczeństwa przy ich obsłudze, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie motywowania pracowników do bezpiecznych zachowań.

Wyrażamy przekonanie, że informacje przedstawiane podczas konferencji stanowić będą pomoc przy organizacji pracy w zakładzie, utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i ułatwią realizację obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy stosowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych. Podczas wydarzenia odczyty przedstawili reprezentanci instytucji, uczelni i pracodawców. Otwarcia konferencji dokonali: Główny Inspektora Pracy Iwona Hickiewicz i Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski, a prelegenci wygłosili następujące referaty:

1. Bezpieczna konstrukcja podstawą bezpiecznego użytkowania – na co zwrócić uwagę przy zakupie nowych i używanych maszyn – Dariusz Bończak OIP w Łodzi,

2. Minimalne wymagania bezpieczeństwa – problemy, wątpliwości, przeszkody – dr inż. Stanisław Kowalewski Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Nauki i Techniki ELOKON Polska Sp. z o.o.,

3. Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych oczyma PIP – doświadczenia z kontroli i działań prewencyjnych i promocyjnych – Maciej Sokołowski – główny specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy, Stanisław Jakubowski – główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy,

4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn – dr inż. Katarzyna Boczkowska – Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,

5. Jak motywować pracowników do bezpiecznych zachowań – metody, przykłady, dobre praktyki – przykłady – Elżbieta Kutyba – Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska Lumileds Polska S.A., Włodzimierz Chybiński – Kierownik Działu BHP Oddziału Elektrownia Bełchatów – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna.

6. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym – zapobieganie wypadkom. Organizacja pracy i kwalifikacje operatorów – Inspektor Marek Kamiński – Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi.

                      

Spotkanie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między zaproszonymi gośćmi.

W konferencji wzięło udział 250 uczestników, którzy mogli zasięgnąć informacji na stanowisku porad prawnych z zakresu prawa pracy i pobrać wydawnictwa PIP. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na którym omawiano możliwości, rozdawano dokumenty i publikacje dotyczące uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania z ZUS-u inwestycji w poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.

Informacja o konferencji została przekazana lokalnym mediom, a Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz udzieliła wywiadów Polskiej Agencji Prasowej i Radiu Łódź.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: Andrzej Nitecki - Dyrektor łódzkiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego; Małgorzata Olszewska - Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spoełcznych w Zduńskiej Woli; Elżbieta Mussur - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi; Waldemar Krenc - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"; Marek Wypych - Członek Zarządu Związków Zawodowych "Odkrywka" w Bełchatowie; Wiesława Szalast - Przewodnicząca Zarządu Okręgu Łódzkiego ZZ "Budowlani"; Jadwiga Kaczorowska - Prezes Zarządu Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi; Marek Spiżewski - Przewodniczący Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej; Maciej Bukowski - przedstawiciel Izby Celnej w Łodzi oraz koleżanki i koledzy z innych okręgowych inspektoratów pracy, m.in.: Stanisława Ziółkowska - Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu; Tomasz Adamski - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie oraz inspektorzy pracy z Opola i Warszawy.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269