II Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki

W dniu 01.10.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych inspektorzy pracy Janusz Krupa i Mirosław Belta uczestniczyli w II Powiatowym Konkursie Bezpiecznej Orki pod patronatem honorowym Starosty Skierniewickiego. Współorganizatorami konkursu byli :

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród rolników znajomości zasad orki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. W konkursie orki wzięło udział 8 rolników. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi ufundował nagrody dla 2 rolników, którzy najbezpieczniej wykonywali orkę : I miejsce zajął Andrzej Lewiński z miejscowości Gajza, a drugie miejsce Tomasz Kowalczyk, uczeń klasy III ZSP w Głuchowie. Oprócz Państwowej Inspekcji Pracy fundatorami nagród w II Powiatowym Konkursie Bezpiecznej Orki byli: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego