Zainteresowanych studentów prosimy o złożenie: 

  • wniosku o przyjęcie na praktyki studenckie (wzór poniżej)
  • CV z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty należy złożyć  w wersji papierowej do kancelarii Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, al. Kościuszki 123.

Praktyki odbywają się w dni robocze, w godz. 9:00 - 16:00 i trwają nie dłużej niż 3 miesiące.

Na czas odbywania praktyki wymagamy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel. 42 636 23 13

tel. 42 635 12 20

e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

 

Podstawa prawna