Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 23 czerwca 2024
2:3 minut

Za nami etap regionalny XXI edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs ten jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS, Państwową  Inspekcję Pracy i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mieli okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy. Podczas eliminacji sprawdzano, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Oceny gospodarstw dokonała komisja powołana przez dyrektora OR KRUS w Łodzi, w porozumieniu z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi oraz Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Komisja regionalna w dniach 14-22 maja 2024 r., w oparciu o Regulamin XXI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024, zwizytowała i dokonała oceny 21 gospodarstw z 5 powiatów (brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego i zgierskiego).

W ocenie brano pod uwagę: stwierdzone zagrożenia w środowisku pracy oraz dodatkowe elementy oceny gospodarstw, takie jak: wydzielenie w gospodarstwie miejsca do wypoczynku i zabawy, gospodarka odpadami, zagospodarowanie wód opadowych, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, udział w działaniach KRUS popularyzujących zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz estetyka gospodarstwa.

Wręczenie nagród miało miejsce 23 czerwca 2024 r. podczas Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach. Laureaci oraz wyróżnieni odebrali nagrody z rąk Michała Jodłowskiego - dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi oraz Marcina Grzelaka – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi.

Klasyfikacja łódzkiego etapu regionalnego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024:

Miejsce

Imię i nazwisko uczestników

Miejsce zamieszkania

 
 

1.

Aneta i Dariusz Kaczmarkowie

Warszyce

gm. Zgierz

 

2.

Martyna i Przemysław Świerczyńscy

Topola Królewska

gm. Łęczyca

 

3.

Aleksandra i Andrzej Kudlikowie

Gaj

gm. Brzeziny

 

4.

Filip Kowalski

Poćwiardówka

gm. Brzeziny

 

5.

Mariola i Zbigniew Frątczakowie

Koźle

gm. Stryków

 

wyróżnieni uczestnicy

Anna i Jerzy Przybylakowie

Nowy Gaj

gm. Góra Św. Małgorzaty

 

Ewelina i Adam Piotrowscy

Anielin

gm. Stryków

 

Agata i Karol Marczakowie

Bryski Kolonia

gm. Góra Św. Małgorzaty

 

Andrzej Garstka

Wejsce

gm. Kocierzew

 

Paulina i Michał Suscy

Garbalin

gm. Łęczyca

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu