Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Zgłoś wypadek

Zgłoszenia wypadków przy pracy, katastrof i zdarzeń potencjalnie wypadkowych przyjmowane są:   w godzinach pracy OIP całą dobę Okręgowy Inspek ...

Dowiedz się więcej

Porady prawne udzielane są w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi osobiście, telefonicznie oraz on-line.

Porady prawne osobiste

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi al. Kościuszki 123

Poniedziałek 10:00 - 18:00

Środa 10:00 - 16:00

Piątek 8:00 - 14:00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi - Oddział w Piotrkowie Trybunalskim ul. 3-go Maja 2

(Porady prawne osobiste udzielane są za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, tj. w wyznaczonym, zamykanym pomieszczeniu łączenie z pracownikiem merytorycznym udzielającym porad prawnych w OIP w Łodzi poprzez stanowisko komputerowe z ekranem dotykowym)

Poniedziałek 9:00 - 15:00

Środa 9:00 - 15:00

Piątek 9:00 - 15:00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi - Oddział w Sieradzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64

(Porady prawne osobiste udzielane są za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, tj. w wyznaczonym, zamykanym pomieszczeniu łączenie z pracownikiem merytorycznym udzielającym porad prawnych w OIP w Łodzi poprzez stanowisko komputerowe z ekranem dotykowym)

Poniedziałek 9:00 - 15:00

Środa 9:00 - 15:00

Piątek 9:00 - 15:00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi - Oddział w Skierniewicach ul. Reymonta 23

(Porady prawne osobiste udzielane są za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, tj. w wyznaczonym, zamykanym pomieszczeniu łączenie z pracownikiem merytorycznym udzielającym porad prawnych w OIP w Łodzi poprzez stanowisko komputerowe z ekranem dotykowym)

Poniedziałek 9:00 - 15:00

Czwartek 9:00 - 15:00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi - Oddział w Kutnie ul. Grunwaldzka 5

Poniedziałek 9:00 - 15:00

Czwartek 9:00 - 15:00

Porady prawne telefoniczne

Informujemy, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi udziela porad prawnych pod numerami:

801 002 419 - dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych

459 595 419 - dla dzwoniących z telefonów komórkowych

od poniedziałku do piątku w godzinach od  9:00 do 15:00

(koszt połączenia zależny od stawek operatora; koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania)

Dodatkowo można skorzystać z:

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie udzielane są bezpłatne porady w zakresie prawa pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00 pod numerami:

801 002 006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych

459 599 000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych

 

Porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 16:00 do 20:00 pod numerem telefonu 22 111 35 29.

Консультації з питань законності працевлаштування громадян України на території Республіки Польщі укаїнською мовою надаються в понеділок, вівторок та середу з 16.00 до 20.00 за телефоном 22 111 35 29.

Porady prawne online

Korzystając z aplikacji MS TEAMS w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00

- szczegóły pod adresem:  Porady prawne za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS (pip.gov.pl)

Porady prawne z wykorzystaniem języka migowego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przy al. Kościuszki 123 lub oddziałach w:

Piotrkowie Trybunalskim ul. 3-go Maja 2;
Skierniewicach ul. Reymonta 23;
Sieradzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64;
Kutnie ul. Grunwaldzka 5.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego do komunikowania się z Urzędem w sprawach, dla których właściwy jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać e-mailem, faksem lub listownie:

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Al. Kościuszki 123
90-441 Łódź

e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

fax 42 636 85 13
tel. 42 636 23 13

W kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy „osoby przybranej”.

Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną (doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.

Po otrzymaniu zgłoszenia  Urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

formularz zgłoszenia tlumacza.rtf

Zapytania prawne

Zapytania prawne kierowane na piśmie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, są załatwiane w trybie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm./.

W przypadku podania imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie - odpowiedzi na piśmie udzielane są niezwłocznie, a w przypadku zapytań bardzo złożonych nie później niż w ciągu miesiąca. Zapytania prawne nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga: dane osobowe zachowuje się do wyłącznej wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku osobistego zgłoszenia się w celu uzyskania porady lub informacji, nie wymagane jest podawanie danych osobowych. 

Porady prawne dla uchodźców z Ukrainy

Od 3 marca 2022 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi rozpoczął udzielanie osobistych porad prawnych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Przedmiotem porady może być
w szczególności uzyskanie informacji z zakresu prawa pracy bądź legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP.

Porady są udzielane w wtorki i czwartki od 10:00 do 12:00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (91-441 Łódź, al. Kościuszki 123) w pok. nr 303 (III piętro).

Porady we wskazanych powyżej sprawach można również uzyskać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: kancelaria@lodz.pip.gov.pl.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

З 3 березня 2022 року Районна Інспекція Праці в Лодзі починає надавати індивідуальну юридичну консультацію біженцям з України. Предметом консультації може бути, зокрема, отримання інформації щодо трудового законодавства чи законності працевлаштування іноземців на території Республіки Польща.

Консультація надаватиметься у вівторок та четвер з 10:00 до 12:00 в будинку Районної Інспекції Праці в Лодзі (91-441 Łódź, al. Kościuszki 123), в кабінеті № 303.

Консультації з вищезазначених питань можна отримати також за допомогою електронної пошти kancelaria@lodz.pip.gov.pl

 

Chcesz się z nami skontaktować?

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź

tel.: (42) 636 23 13
fax: (42) 636 85 13
email: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

Szukaj

Logo PIP

Menu