Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 16 maja 2023
1:31 minut

Pamiętaj przed zgłoszeniem

Przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się czy jesteś na stronie właściwego inspektoratu Pracy.

Wybierz inny inspektorat

Zgłoszenia wypadków przy pracy, katastrof i zdarzeń potencjalnie wypadkowych przyjmowane są:

 

w godzinach pracy OIP

całą dobę

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

42 635 12 34

605 285 929

Oddział Terenowy Piotrków Trybunalski

44 649 52 15

605 273 571

Oddział Terenowy Sieradz

43 828 61 06

605 218 357

Oddział Terenowy Skierniewice

46 832 17 64

695 325 105

Oddział Terenowy w Kutnie

24 254 21 90

693 966 363

Zgłoszenia wypadków przyjmowane są telefonicznie przez całą dobę. W godzinach 8-16 następuje połączenie z inspektorem. Po godzinach pracy oraz w dni świąteczne zgłoszenie przyjmowane jest automatycznie.

Wypadki przy pracy

Art. 234 Kodeksu pracy stanowi, że:

  • 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
  • 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mające związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
  • 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
  • 4. Koszty związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi sprawy związane z wypadkami przy pracy prowadzi Sekcja Badania Wypadków przy Pracy (tel. 42 635 12 34).

Przy zgłaszaniu wypadku należy podać następujące dane:

-

nazwę i adres firmy, w której poszkodowany(a) był(a) zatrudniony(a)

-

miejsce wypadku

-

datę i godzinę wypadku

-

nazwisko i imię poszkodowanego(ej)

-

wiek poszkodowanego(ej)

-

stanowisko, na jakim był(a) zatrudniony(a) poszkodowany(a)

-

krótki opis okoliczności i przyczyn wypadku

-

imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej wypadek

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu