Dodano: 29 lutego 2024
2:0 minut
Konkurs "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"

Zaproszenie do udziału w XXXI edycji konkursu 
"Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" 

Serdecznie zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach działań prewencyjno – promocyjnych. 

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp.

Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, a tym samym wielkość i skalę problemów zwłaszcza w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony pracy, pracodawcy oceniani są w trzech kategoriach:

I kategoria – zakłady pracy do 49 zatrudnionych
II kategoria - zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnionych
III kategoria – zakłady pracy powyżej 249 zatrudnionych

Konkurs przebiega dwuetapowo:

Na szczeblu wojewódzkim konkursu Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi przyznaje najlepszym pracodawcom honorowe nagrody za I, II i III miejsce w konkursie oraz wyróżnienia, w poszczególnych kategoriach zatrudnienia. 
Laureaci etapu regionalnego konkursu, którzy zajmą I miejsce w poszczególnych kategoriach zatrudnienia, wezmą udział w etapie ogólnopolskim konkursu, który zostanie rozstrzygnięty w Warszawie. Główny Inspektor Pracy przyznaje laureatom etapu centralnego nagrody honorowe MECUM TUTISSIMUS IBIS, których nazwa wyraża przesłanie konkursu: „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”. Najlepsi pracodawcy - w swoich kategoriach zatrudnienia - zostaną wpisani na „Złotą Listę Pracodawców”. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zgłoszenie udziału w terminie do 15 czerwca 2024 r., na adres: 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź lub  za  pośrednictwem poczty elektronicznej: prewencja@lodz.pip.gov.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu nadinspektorem pracy Lidią Marciniak (adres e-mail: lidia.marciniak@lodz.pip.gov.pl, tel.: 798 819 272).

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać poniżej.