Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 17 listopada 2023
1:5 minut

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi został zaproszony do udziału w pracach Forum Partnerów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W dniu 14.11.2023 r. obyło się inauguracyjne posiedzenie tego gremium, w którym uczestniczył p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak.

Celem powołania Forum Partnerów jest stworzenie płaszczyzny współpracy oraz wymiany poglądów i opinii pomiędzy środowiskiem naukowym oraz podmiotami, wśród których funkcjonuje Wydział, jego pracownicy, studenci i absolwenci.

Współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego ma pozwolić na kształtowanie sylwetki absolwenta oraz treści programów studiów i praktyk w taki sposób, aby absolwenci odpowiadali oczekiwaniom rynku pracy. Inicjatywa zakłada również profilowanie kierunków studiów czy organizowanie studiów podyplomowych z uwzględnieniem potrzeb członków Forum Partnerów. Rozwój tej współpracy ma pozwolić na lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej Wydziału do oczekiwań pracodawców.

Dzięki współpracy możliwe będzie określanie tematyki prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich atrakcyjnych i przydatnych dla członków Forum Partnerów oraz organizowanie konkursów w tym zakresie.

Projekt umożliwi również zintegrowaną promocję działalności członków Forum Partnerów poprzez szerokie upowszechnienie informacji o wszelkich formach jego aktywności.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu