Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 6 maja 2024
1:12 minut

24 kwietnia 2024 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zawarł z Izbą Rzemieślniczą w Łodzi porozumienie określające zasady współdziałania w zakresie ochrony pracy.

Strony porozumienie zobowiązały się do m.in. podejmowania wspólnych przedsięwzięć informacyjnych i prewencyjnych, działań mających na celu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prawa pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorowania warunków zatrudnienia pracowników młodocianych. Istotnym elementem przyszłej współpracy jest również organizowanie wspólnych narad szkoleniowo-konsultacyjnych i udzielanie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi pomocy merytorycznej w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanych przez izby rzemieślnicze.

Izba Rzemieślnicza w Łodzi była reprezentowana przez Stanisława Sygułę – Prezesa Izby, natomiast Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przez Marcina Grzelaka – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi.

Zawarcie porozumienie z Izbą Rzemieślniczą w Łodzi ma istotne znaczenie dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, ponieważ pozwala na m.in. dotarcie z działalnością prewencyjną do pracowników młodocianych. Współpraca ta doskonale wpisuje się w strategię Państwowej Inspekcji Pracy, która zakłada rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o prawach i obowiązkach pracodawców i pracowników. Takie przygotowanie kompetencyjne jest pomocne dla samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, a kształtowanie takiej postawy sprzyja zachowaniu dobrostanu zdrowotnego i psychicznego młodych ludzi.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu