Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 19 marca 2024
2:21 minut
Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

POSIEDZENIE RADY DS. BEZPIECZEŃSTWA PRACY W BUDOWNICTWIE

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 12 marca 2024 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wiesława Szalast (Przewodnicząca Zarządu Okręgu Związku Zawodowego ,,Budowlani” w Łodzi), Barbara Skorupa (Prezes Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi), Michał Frątczak (Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP), Jakub Popek (Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP), Dariusz Kwiatkowski  (reprezentujący Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi), Paweł Galor (przedstawiciel Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Dekarzy), Paweł Grodzki (reprezentujący Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego), Tadeusz Jassa (Starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych).

Okręgowy Inspektorat Pracy reprezentowali: Marcin Grzelak (p.o. Okręgowy Inspektor Pracy), Tomasz Heliński (Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru) oraz inspektorzy pracy: Dagmara Kupka, Waldemar Klucha, Marta Boguszewska, Dorota Matusiak-Bilek, Krzysztof Broda. Spotkanie rozpoczął Tomasz Heliński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

             W trakcie spotkania przedstawiono następujące informacje:

Dorota Matusiak-Bilek oraz Krzysztof Broda – przekazali relacje z udziału w poznańskich Targach BUDMA (przedstawili informacje o laureatach konkursu ,,Buduj Bezpiecznie”, omówili najczęściej występujące nieprawidłowości przy pracach na wysokości i przykłady ,,dobrych praktyk” przy organizacji prac na wysokości, przedstawili wystawiane na Targach m.in.: kamizelki ostrzegawcze do pracy na małych wysokościach z aktywującą się poduszką powietrzną w przypadku upadku, chroniącą szyję, kręgosłup, plecy; akumulatorowe narzędzie do wiązania prętów zbrojeniowych (ergonomiczne rozwiązanie pozwalające na wykonywanie tej pracy w pozycji stojącej).
Dagmara Kupka – omówiła  wyniki realizacji przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi kontroli w ramach Strategii kontroli dla sektora budowalnego w roku 2023.
Marta Boguszewska – przedstawiła informacje dotyczące wypadków przy pracy zgłoszonych i zbadanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w roku 2023, w szczególności w sektorze budownictwa.
Następnie Marcin Grzelak, p.o. Okręgowy Inspektor Pracy, skomentował wyniki statystyczne dotyczące wypadków przy pracy w Polsce, Europie oraz Stanach Zjednoczonych,  wskazał główne przyczyny i różnice dotyczące wypadków przy pracy w Polsce i innych państwach oraz wynikające z tego wyzwania stojące przed rynkiem pracy w Polsce.

W części dyskusyjnej posiedzenia Rady poruszono tematy związane z przestrzeganiem przepisów BHP na placach budów, eksploatacją urządzeń podlegających pod dozór technicznych na placach budów, i wymaganymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi do ich obsługi, rotacją pracowników na rynku pracy w sektorze budowlanym i związane z tym problemy, w szczególności dotyczące pracy cudzoziemców, zwłaszcza przedstawicieli innych, odmiennych kulturowo nacji. 

 

Podstawa prawna

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu