Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 15 maja 2024
1:22 minut

25 kwietnia 2024 r. p.o. Okręgowy Inspektor Pracy Marcin Grzelak przedstawił sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi z działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej w 2023 roku. Wystąpienie obejmowało również ocenę przestrzegania przepisów BHP i prawa pracy. W posiedzeniu wzięli udział m.in. I Wicewojewoda Łódzki Marek Mazur oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Podczas wystąpienie przedstawiono dane dotyczące wypadków przy pracy w Polsce oraz na terenie naszego województwa. Zwrócono uwagę na spadającą liczbę śmiertelnych wypadków przy pracy, których w 2023 roku wydarzyło się w Polsce 168. Przyczyną tych zdarzeń są często nieprawidłowe zachowania pracowników, a względy technologiczne nie odgrywają tak doniosłej roli, jak to miało miejsce w przeszłości. Branżą, w której ryzyko ciężkiego wypadku jest najwyższe, jest budownictwo. Z tych względów branża ta była przedmiotem szczególnego zainteresowania inspektorów pracy w 2023 roku. Branża ta pozostanie też przedmiotem zainteresowania Inspekcji w najbliższych latach. Zmiana postawy pracowników i wykreowanie nawyków związanych z samodzielnym dbaniem o zdrowie i bezpieczeństwo wymaga natomiast wzmocnienia działalności prewencyjnej kierowanej do uczniów i młodzieży.

Podczas wystąpienia dużo miejsca poświęcono również wyzwaniom, jakie staną przed Państwowa Inspekcją Pracy w najbliższych latach. Do wyzwań tych zaliczono m.in. rosnący napływ cudzoziemców. Zjawiska migracyjne wpływają na skalę nielegalnego zatrudnienia, a pośrednio także na wypadkowość. Dlatego też podczas wystąpienia zaakcentowano potrzebę zintensyfikowania działań inspektorów pracy w tym obszarze.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu