Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 13 listopada 2023
0:57 minut

W dniu 6 listopada br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody II edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu prawa pracy. Podczas tej edycji Konkursu Kapitułę tworzyli: dr hab. Monika Nowak, profesor UŁ, dr hab. Dariusz Makowski, profesor UŁ, dr Magdalena Kuba, dr Ewa Staszewska-Kozłowska, Barbara Krajniak – nadinspektor pracy-kierownik Oddziału w Kutnie, Monika Rzetecka – inspektor pracy, Izabella Urbaniak-Otto - inspektor pracy oraz Marcin Grzelak – p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi.

W II edycji Konkursu Kapituła Nagrody podjęła decyzję o przyznaniu następujących nagród:

  • Nagroda II stopnia dla Pani mgr Anny Łaski, która zgłosiła do konkursu pracę pt. "Ochrona danych osobowych jako narzędzie ochrony prawa pracownika do prywatności". Praca została przygotowana w Katedrze Prawa Pracy. Promotorem pracy jest Pan prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk.
  • Nagroda II stopnia dla Pana mgr. Filipa Strzępka, który zgłosił do konkursu pracę pt. "Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu". Praca została przygotowana w Katedrze Prawa Pracy. Promotorem pracy jest Pan prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu