Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 23 kwietnia 2024
1:8 minut

11 kwietnia 2024 r. p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak oraz inspektor pracy Monika Rzetecka spotkali się z pracownikami Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Spotkania te są stałym elementem współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas corocznie organizowanego seminarium pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przedstawiają informację na temat stanu przestrzegania prawa pracy, nowych trendów na rynku pracy czy nieprawidłowości ujawnianych w wyniku kontroli. Przedmiotem tegorocznego seminarium było sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w 2023 roku.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, w której pracownicy naukowi zastanawiali się nad tym, co powinno być przedmiotem refleksji ze strony ustawodawcy, aby poprawić jakość porządku prawnego. Ważnym elementem dyskusji była również relacja pomiędzy uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie przeciwdziałania nadużywaniu formuł cywilnoprawnych jako podstawy zatrudnienia oraz uprawniania Państwowej Inspekcji Pracy do egzekwowania wypłacenia wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej. Pracownicy WPiA przedstawili również własne opinie na temat obszarów, które powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony Państwowej Inspekcji Pracy i zaliczyli do nich na przykład zagrożenia psychospołeczne w zatrudnieniu czy politykę migracyjną.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu