Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 22 września 2023
1:41 minut
Konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do udziału w XII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział a laureaci i wyróżnieni interesujące nagrody rzeczowe. Każda ze szkół może zgłosić najwięcej trzech uczestników. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jedną prace konkursową.

Ważne daty:

10.11.2023 r. – końcowy termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

17.11.2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową

01.12 2023 r.
– podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Ocenie będą podlegać prace konkursowe, które zostaną dostarczone do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź, w terminie do dnia 10.11.2023 r. włącznie (decyduje data dostarczenia/wpływu pracy do OIP w Łodzi).

Zakres konkursu:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3.

UWAGA – prace na innych formatach niż A3 nie będą oceniane.

Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda z prac konkursowa na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu