Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 10 sierpnia 2023
1:37 minut
Łódzka Manufaktura Społecznych Inspektorów Pracy

Odpowiedzialny pracodawca dostrzega korzyści, które płyną ze sprawnie działającej społecznej inspekcji pracy. Osiągnięcie sukcesu w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy jest bowiem wynikiem współdziałania pracodawcy i pracowników.

Oczywiście za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca, ale to pracownicy posiadają najszerszą wiedzę o zagrożeniach w swoim miejscu pracy. Mają również realny wpływ na eliminowanie tych zagrożeń. Ważnym elementem systemu, za pomocą którego można osiągnąć satysfakcjonujący poziom bezpieczeństwa w środowisku pracy, jest społeczna inspekcja pracy, której inspektorzy doskonale znają stosowane rozwiązania organizacyjne czy procesy technologiczne. Zaangażowanie pracowników w eliminowanie zagrożeń występujących w środowisku pracy umożliwia również sprawne i bezpieczne wdrażanie zmian czy wprowadzenie nowych technologii.

Z tych względów Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi podejmuje działania, które służą rozpropagowaniu wiedzy i umiejętności koniecznych do efektywnego wykonywania zadań społecznego inspektora pracy. Elementem tych działań są m.in. szkolenia, które wzmacniają poziom kompetencji społecznych inspektorów pracy. Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w nowym projekcie.

Do programu może zgłosić się każdy społeczny inspektor pracy. W ramach programu proponujemy Państwu dwa rodzaje szkoleń:

  • podstawowe dedykowane nowo wybranym społecznym inspektorom pracy,
  • zaawansowane dedykowane społecznym inspektorom pracy, którzy wzięli udział w szkoleniu podstawowym albo pełnią funkcję kolejną kadencję lub wcześniej uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez PIP.

Udział w programie wymaga przesłania zgłoszenia email na adres: prewencja@lodz.pip.gov.pl

Terminy zgłoszeń dla zainteresowanych chcących  wziąć udział w szkoleniach:

  • podstawowym - upływa w dniu 8 września 2023 r.
  • zaawansowanym - upływa w dniu 30 września 2023 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Sekcją Prewencji i Promocji OIP w Łodzi, tel.: 42 635 12 35,  e-mail: prewencja@lodz.pip.gov.pl

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu