100-lecie PIP - otwarcie wystawy jubileuszowej w Sejmie

W Sejmie 16 stycznia 2019 r. uroczyście otwarto wystawę z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy pod tytułemOd wieku na rzecz ochrony pracy”. Prezentuje ona najważniejsze wydarzenia z życia polskiej inspekcji pracy na przestrzeni ostatniego wieku i sylwetki ludzi, którzy ją tworzyli.

wwwIMG55771Wystawa zorganizowana została przez głównego inspektora pracy w ramach tegorocznych obchodów jubileuszowych PIP, nad którymi honorowy patronat objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli prezydenta RP, rządu, parlamentarzystów, partnerów instytucjonalnych inspekcji pracy, central związkowych i organizacji pracodawców, stowarzyszeń i instytutów współpracujących z PIP.

wwwIMG5488

Witając gości, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek krótko omówił najważniejsze fakty z historii urzędu, od momentu podpisania w 1919 r. przez Józefa Piłsudskiego „Dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy” do uchwalenia przez Sejm w 2007 r. nowej ustawy PIP.

wwwIMG5499

„Pragnę z całą mocą podkreślić, że niezależnie od zmieniających się na przestrzeni lat rozwiązań prawnych, modelu działania czy uwarunkowań społecznych, inspekcja pracy konsekwentnie i z pełnym zaangażowaniem wypełniała swą misję ochrony zdrowia i życia zatrudnionych, ochrony praw pracowniczych i walki o godną pracę. To wartości, które legły także u podstaw idei ‘Solidarności’” – powiedział Wiesław Łyszczek.

wwwIMG5545

Przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek odczytał list od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Marszałek stwierdził w nim, że niezależnie od okresów w historii polskiej inspekcji pracy niezmienna pozostała dla niej idea wyznaczona przez Józefa Piłsudskiego, dla którego dobro polskiego pracownika oraz zapewnienie godnej i bezpiecznej pracy były nadrzędnym celem działalności społeczno-politycznej. Podkreślił, że działania Państwowej Inspekcji Pracy mają ogromny wpływ na zachowanie ładu społecznego oraz kreowanie kultury pracy. Przekazał środowisku inspekcji pracy wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w realizację misji nakreślonej sto lat temu.

wwwIMG55221

Na ręce głównego inspektora pracy list okolicznościowy skierował również marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wyrażając w nim najwyższe uznanie i szacunek dla działalności Państwowej Inspekcji Pracy, będącej dziś nowoczesnym organem kontroli w naszym kraju. Pogratulował dokonań w realizacji misji urzędu.

wwwIMG55151

Do uczestników uroczystości zwrócił się również w liście prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Przesłanie premiera odczytał Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Mateusz Morawiecki zaakcentował, że inspekcja pracy miała wielki wkład w odrodzenie Polski po latach zaborów. Jej pracownicy nieśli nadzieję i wsparcie, dzielili się wiedzą i wytyczali nowe trendy, zmieniali rzeczywistość ludzi pracy.

„Chociaż zmieniają się przepisy, zmienia się nasza rzeczywistość gospodarcza i społeczna, niezmiennie wysokie pozostaje zaangażowanie zespołu Inspekcji w wypełnianie swej misji. Inspektorzy – jak przed wiekiem – poprzez swe działania dążą do ograniczenia zagrożeń w miejscu pracy i egzekwują poszanowanie prawa. Ta wystawa to hołd dla pionierów Inspekcji, ale także dla współczesnych kontynuatorów ich dzieła” – napisał premier Mateusz Morawiecki.

wwwIMG5536

Podczas uroczystości głos zabrał również wiceminister rodziny, pracy polityki społecznej Stanisław Szwed. „Otwieramy wystawę z okazji 100-lecia istnienia Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach tej wystawy możemy przypomnieć ważne momenty tej instytucji oraz rolę, jaką odegrała w życiu publicznym” – powiedział wiceminister. Przypomniał, że Państwowa Inspekcja Pracy jest jedyną inspekcją pracy w Europie, która podlega bezpośrednio Sejmowi, a jej rolę docenić mogą zarówno pracownicy, związkowcy, jak i pracodawcy.

wwwIMG55552

wwwIMG5560

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia ustawy dokonał przewodniczący ROP poseł Janusz Śniadek. Po ekspozycji oprowadzał zwiedzających Jacek Pawilonis z Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy. Uroczystość prowadziła Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy.

wwwIMG5481