20.03.2019

Konkurs Prezydenta Miasta Łodzi "Pracodawca kreujący i wspierający edukację 2018"

W dniu 19 marca 2019 roku w Muzeum Historii Miasta Łodzi odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu Prezydenta Miasta Łodzi „PRACODAWCA KREUJĄCY I WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ 2018”. Konkurs był organizowany we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a jego celem było uhonorowanie statuetkami Łódzkich Łabędzi pracodawców, którzy najefektywniej wspierali łódzkie szkoły w codziennej pracy edukacyjnej.

Konkurs o Łódzki Łabędzie efektywnie promuje współpracę pracodawców ze szkołami, prezentuje najciekawsze przykłady dobrych praktyk i wyróżnia firmy, które szczególnie aktywnie uczestniczą w kreowaniu procesów kształcenia.

 Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu całego województwa łódzkiego, w ramach skierowanego do uczniów programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa", podczas którego prowadzone są przez inspektorów pracy zajęcia z uczniami z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy i legalności zatrudniania, organizowane są konkursy wiedzy i konkursy plastyczne o prawie pracy i bhp oraz popularyzowana wiedza z tematyki objętej programem.

Podczas uroczystości Kapituła Konkursu nominowała 30 firm i instytucji ubiegających się o najwyższe trofea - statuetki Łódzkich Łabędzi.

Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Łodzi, które odebrał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269