Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W dniu 25 kwietnia br. w Dużej Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli pracodawców, pracowników oraz administracji publicznej. W trakcie posiedzenia wręczono akt powołania do składu Rady Panu Jerzemu Romańskiemu ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Następnie Pani Ewa Fijałkowska – p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,  przedstawiła „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w województwie łódzkim”, a Pan Andrzej Świderski  –  Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi na podstawie sprawozdania rocznego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi omówił "Stan przestrzegania prawa pracy w województwie łódzkim w roku 2018".

Po zakończeniu prezentacji prelegencji odpowiadali na zadawane pytania przez uczestników plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.