12.06.2019

Wojewódzki etap konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi”

5 czerwca 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Spotkanie prowadził Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród swoją obecnością zaszczycili: Dominik Hamrin – dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Jerzy Kuzański – dyrektor biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Katarzyna Białek-Traut – zastępca dyrektora Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi,  Tadeusz Morawski – zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Marek Sarwa – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowej Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Grażyna Źródlak reprezentująca Łódzkiego Kuratora Oświaty, Nadinspektor pracy Marek Zbaraszewski z Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi  i aspirant sztabowy Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Głównym organizatorem konkursu w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i fundatorami nagród byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Puchary dla szkół ufundowane zostały przez Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau.

Patronat medialny nad konkursem objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.

Tegoroczny konkurs jest już IX edycją, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi”. Konkurs w tej formie jest organizowany od 2010 roku.

W kolejnych latach zmieniana jest druga część tytułu konkursu, nawiązująca do konkretnej grupy zagrożeń, występujących w pracy rolnika. W poprzednich latach tematyka konkursu była związana z różnymi grupami wypadków w rolnictwie - upadkami osób, stosowaniem środków chemicznych w rolnictwie a także z wypadkami przy obsłudze zwierząt.

W tym roku podtytuł „maszyna pracuje a dziecko obserwuje” dotyczył najgroźniejszej grupy wypadków w rolnictwie – tych z udziałem maszyn i urządzeń.

W województwie łódzkim konkurs był podzielony na 3 rejony: rejon Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, rejon Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim i rejon Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli.

W bieżącym roku w konkursie wzięła udział rekordowa liczba uczestników: 3 535 uczniów z 208 szkół podstawowych z naszego województwa.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy 0 - III szkoły podstawowej
II grupa – klasy IV - VIII szkoły podstawowej

Główne cele konkursu to:

 • promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych obecnością i pracą maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Komisja wojewódzka, w skład której wchodzili przedstawiciele Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Oddziały Terenowego KOWR w Łodzi i Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, miała bardzo trudne zadanie. Wszystkie oceniane prace prezentowały bardzo wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym (treści, przesłania) jak również pod względem jakości wykonania, techniki i pomysłowości.

Po długich naradach, komisja wojewódzka w składzie:

 • Tomasz Jędrzejczak z Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi;
 • Anna Arkusz z Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR;
 • Teresa Nowak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach;
 • Katarzyna Stanisz z Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi;
 • Marek Zbaraszewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi;

w etapie wojewódzkim postanowiła nagrodzić i wyróżnić po 15 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych.

Lauretami zostali uczniowie ze szkół podstawowych w Sierzchowach (I miejsce), w Szadku (II miejsce), w Sieńcu (III miejsce), w Libiszowie (IV miejsce) i w Rokicinach (V miejsce). Wyróżnienie w pierwszej grupie wiekowej otrzymali uczniowe ze szkół podstawowych w w Mszadli, Czechach, Nowym Dworze, Janisławicach, Lutomiersku, Lipiu, Gągolinie Południowym, Wągłaczewie, Czernicach i Czastarach.

Laureatami w drugiej grupie wiekowej (klasy 4 - 8) zostali uczniowe ze szkół podstawowych w: Chajewie (I miejsce), Unikowie (II miejsce), Drużbicach (III miejsce), Chociszewie (IV miejsce) i Kazimierzu (V miejsce). Wyróżnienia otrzymali uczniowie ze szkół podstawowych w: Bełdowie, Burzeninie, Pęczniewie, Lutomiersku, Lututowie, Parzęczewie, Komorowie, Przedborzu Tuszynie (SP nr 1) i Janisławicach.

Nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów bardzo ucieszyły laureatów i wyróżnionych, którzy o swoich sukcesach dowiedzieli się dopiero podczas środowego spotkania. Szkoły, z których wyłoniono laureatów konkursu (Szkoła Podstawowa w Sierzchowach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Chajewie) otrzymały puchary ufundowane przez Wojewodę Łódzkiego.

Trzy laureatki etapu wojewódzkiego zostały również wyróżnione w etapie centralnym konkursu. 14 czerwca uroczyste podsumowanie etapu centralnego odbędzie się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Uczennice, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach wiekowych otrzymają nagrody i wyróżnienia w finale krajowym. Należy dodać, że w całym kraju, w tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 49574 uczniów z 3597 szkół podstawowych, więc jest to naprawdę duże wyróżnienie dla uczestniczek z województwa łódzkiego.

Po uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród, aspirant sztabowy Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych, którzy w skupieniu słuchali cennych informacji na temat bezpiecznych zachowań.

Na zakończenie dzieci i opiekunowie mieli możliwość obejrzenia sprzętu i pojazdów strażackich.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185271
 • banner185265
 • banner49893
 • banner185270
 • banner185268
 • banner185267
 • banner185266
 • banner201678
 • banner49895
 • banner205934
 • banner137411
 • banner146297
 • banner185269