• RSS
  • Wersja tekstowa
21.06.2019

Międzygminny Konkurs Plastyczny na temat wiedzy o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym i występujących w nim zagrożeniach

W dniu 11.06.2019 roku w Szkole Podstawowej w Wiadernie starszy inspektor pracy główny specjalista Janusz Krupa uczestniczył w finale i podsumowaniu międzyszkolnego konkursu plastycznego na temat wiedzy o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym i występujących w nim zagrożeniach. Konkurs został zorganizowany dla uczniów klas IV-VI z 5 szkół z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki i Ujazd:

  • Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów,
  • Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wiadernie,
  • Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach
  • Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Zawadzie,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie.

Organizatorem Konkursem byli: Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Piotrkowie Tryb., Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Maz.

Do konkursu zgłoszonych zostało 23 prace wykonanych przez uczniów pod merytorycznym nadzorem nauczycieli plastyki. Wszystkie prace przedstawiały zagrożenia upadkiem występujące podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym lub rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

Spośród 23 prac, po wnikliwej ocenie, komisja wybrała 3 prace, które uznała za najlepsze i przyznała:

  I miejsce – uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej w Komorowie

  II miejsce – uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej w Wiadernie

  III miejsce – uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej w Komorowie

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wójtów Gminy Tomaszów Maz. i Gminy Ujazd.

Pozostałym 20 uczestnikom konkursu przyznano wyróżnienia. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu i wydany przez Główny Inspektorat Pracy komiks pt. „Przygoda na wsi – Zobacz, co ci zagraża” i gadżety prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy.

Przed rozpoczęciem konkursu inspektor pracy zapoznał uczniów Szkoły Podstawowej w Wiadernie i uczniów biorących udział w konkursie z zagrożeniami wypadkowymi w rolnictwie i wykazem prac, których nie wolno powierzać dzieciom do lat 16.  W szkoleniu uczestniczyło 65 uczniów, a także nauczyciele i rodzice uczniów.GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki