• RSS
  • Wersja tekstowa
21.06.2019

Konkurs "Bezpieczne prace w rolnictwie"

W dniu 12.06.2019 roku starszy inspektor pracy główny specjalista Janusz Krupa uczestniczył w Szkole Podstawowej w Poświętnem w finale międzygminnego konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie pt. „BEZPIECZNE PRACE W ROLNICTWIE” zorganizowanym dla uczniów z klas gimnazjalnych szkół z miejscowości: Poświętne, Czerniewice oraz Rzeczyca.

Każda z ww. szkół po eliminacjach wewnątrzszkolnych wytypowała do finału gminnego zespoły składające się z 5 uczniów.

W dniu 12.06.2019 r. w Publicznym Gimnazjum w Czerniewicach odbył się finał konkursu, który przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test składający się z 10 pytań. W drugim etapie „praktycznym” uczniowie po obejrzeniu 2 zestawów maszyn rolniczych sprzęgniętych z ciągnikami ( kosiarka rotacyjna i roztrząsacz obornika) odpowiadali na pytania zadawane przez inspektora pracy.

Suma punktów z części „praktycznej” i testowej zadecydowała o kolejności zajętych przez szkoły miejsc. I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem. II – uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Czerniewicach, III- uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Rzeczycy. Uczniowie z ww. szkół otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi i gadżety prewencyjne PIP, nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka w Tomaszowie Mazowieckim i Wójtów Gmin: Poświętne, Rzeczyca i Czerniewice. W podsumowaniu konkursu uczestniczył Wójt Gminy Poświętne Michał Franas.

Przed przystąpieniem uczniów do konkursu, gimnazjaliści, biorący udział w konkursie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i otrzymali od inspektorów pracy wydaną przez Główny Inspektorat Pracy broszurę „Bezpiecznie na wsi” i gadżety prewencyjne PIP.GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki