Apel do rolników

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Z uwagi na zbliżający się okres nasilonych letnich prac polowych zwracamy się do Państwa z następującym apelem:
Każdego roku dzieci przebywające w gospodarstwie rolnym są narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Czy na pewno robimy wszystko, aby chronić nasze dzieci przed niepotrzebnym zagrożeniem?
Chrońmy nasze domy i rodziny, a w szczególności najmłodszych mieszkańców wsi przed nieszczęściem!
Zróbmy wszystko, aby czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci. Ofiarami najczęściej z powodu braku wyobraźni i odpowiedzialności, ale też pośpiechu, nieuwagi i zmęczenia dorosłych.

Zwracamy się do wszystkich Rodziców i Opiekunów o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu na wsi.
Apelujemy o niepowierzanie dzieciom prac, które przerastają ich siły i możliwości. Nawet najprostsze czynności mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia, jeśli są wykonywane nieprawidłowo.

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym!

Zachęcamy Państwa do podnoszenia wiedzy na temat zasad BHP w rolnictwie i prosimy byście motywowali również swoje pociechy do udziału w inicjatywach organizowanych przez członków Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie skierowanych do najmłodszych. Z myślą o nich opracowany został kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”,
który jest dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl. Opracowany w nowoczesnej formie kurs ma na celu uświadomienie najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożeń jakie mogą występować na terenie gospodarstwa rolnego.

Członkowie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi
Łódź, czerwiec 2019 r.