• RSS
  • Wersja tekstowa
25.06.2019

IV Konferencja UDT „Bezpieczeństwo urządzeń technicznych - resurs, jako wyznacznik niezawodności eksploatacji”

W dniach 6 i 7 czerwca 2019 r. w Hotelu Wodnik w Słoku k/Bełchatowa już po raz czwarty odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Myślą przewodnią konferencji były zagadnienia dotyczące resursu maszyn i wymagań prawnych w tym zakresie. Organizatorem Konferencji był Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi. Rolę gospodarza pełnił Pan Jerzy Sokołowski dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi.
W konferencji z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy udział wzięli: Marta Boguszewska starszy inspektor pracy - główny specjalista i nadinspektor pracy Dariusz Bończak oraz Janusz Krupa starszy inspektor pracy - główny specjalista i Janusz Orzechowski starszy inspektor pracy.

Pan Janusz Orzechowski odczytał list skierowany przez Głównego Inspektora Pracy Pana Wiesława Łyszczka do organizatorów i uczestników konferencji. W liście tym Główny Inspektor Pracy m.in. podkreślił niezwykłą wagę w zakresie bezpieczeństwa pracy przedsięwzięcia jakim jest konferencja i zagadnienia na niej poruszane. Wyraził przekonanie, że konferencja przyniesie wiele korzyści wszystkim uczestnikom, szczególnie w obliczu ostatnich zmian prawnych w omawianym zakresie. Życzył uczestnikom, aby konferencja była cennym źródłem wiedzy i przyniosła szereg wniosków pozwalających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych.

Tematyką konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, były wymagania dotyczące bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej resursu urządzeń transportu bliskiego oraz nowych wyzwań stawianych przed gospodarką - przemysłu 4.0, big daty, cyberbezpieczeństwa, blockchainu. Zaproszeni prelegenci omawiali zagadnienia dotyczące: wymagań prawnych i informatycznych narzędzi wspomagających wyznaczanie resursu UTB, oceny stanu technicznego podestów samojezdnych po przekroczeniu resursu – przeglądu specjalnego, wymagań warunków odniesienia dotyczących trwałości urządzeń ciśnieniowych czy badań nieniszczących NDT konstrukcji, maszyn, urządzeń i obiektów technicznych.

W pierwszym dniu konferencji nadinspektor pracy Dariusz Bończak przedstawił prezentację nt. „Niespełnienie wymagań BHP przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, jako przyczyny wypadków przy pracy” – uwzględniającą przykłady zaczerpnięte z doświadczenia i wieloletniej praktyki inspektorskiej. Jak zwykle perfekcyjnie przygotowana i żywiołowo zaprezentowana przez nadinspektora Dariusza Bończaka tematyka wzbudziła ogólne zainteresowanie słuchaczy i jednocześnie zadumę nad błahością przyczyn niektórych tragicznych w skutkach wypadków przy pracy, określonych przez prelegenta „wypadkami za 1 zł”.

W drugim dniu konferencji główny specjalista Janusz Krupa przedstawił prezentację dotyczącą Nowych rozwiązań prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. w zakresie dokumentacji pracowniczej oraz wybranych zagadnień z czasu pracy i wynagrodzeń”. Rzeczowo i profesjonalnie zaprezentował zagadnienia zawarte w przepisach prawnych dotyczących  prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Udzielał odpowiedzi na pytania słuchaczy w tym zakresie i wyjaśniał powstałe wątpliwości.

Główny specjalista Marta Boguszewska obsługiwała zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi stoisko z materiałami prewencyjno-promocyjnymi oraz udzielała zainteresowanym porad dotyczących wypadków przy pracy i innych zagadnień dotyczący bhp.

Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego jak zwykle profesjonalnie i praktycznie omówili zagadnienia dotyczące wymagań prawnych oraz narzędzi wspomagających wyznaczenie resursu i nowych trendów w gospodarce. W kuluarach trwały ożywione dyskusje i wymieniano się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami w zakresie bezpieczeństwa maszyn czy przewodniej tematyki konferencji tj. resursu. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści z działów utrzymania ruchu, pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego, przedstawiciele służb BHP oraz przedstawiciele wyspecjalizowanych firm zajmujących się urządzeniami do transportu i energetyki.
W konferencji udział wzięło 120 osób!

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki