Szkolenie w zakresie tematu prewencyjnego "Zdobądź Dyplom PIP"

26.06.2019 roku w siedzibie OIP Łódź zorganizowano i przeprowadzono szkolenie w zakresie tematu prewencyjnego "Zdobądź Dyplom PIP" dla zakładów pracy biorących udział w tym programie. Szkolenie zorganizowała Sekcja Prawna, Prewencji i Promocji.

Przedstawicielom zakładów pracy przedstawiono, że program oparty jest na zasadzie samokontroli prowadzonej przez pracodawcę przy eksperckiej pomocy inspektora pracy. Uczestnictwo w tym programie kończy się przeprowadzeniem audytu przez inspektora pracy, który  ocenia stopień dostosowania zakładu pracy do obowiązujących przepisów i jeżeli warunek ten jest spełniony, to zakład pracy otrzymuje dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

Otwarcia szkolenia dokonała zastępca OIP Łódź Pani Grażyna Ślawska.

Uczestnikom szkolenia przekazano wydawnictwa promocyjne PIP. Udostępniono uczestnikom szkolenia listę kontrolną do sprawdzenia zakładu w ramach samokontroli. Omówiono cel i etapy programu prewencyjnego. Zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy omówił starszy inspektor pracy-specjalista Marek Szczepaniak – koordynator tematu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”. Zagadnienia prawa pracy przedstawił starszy inspektor pracy-specjalista Kamil Kałużny.