XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne "W Sercu Polski"

W dniach 22 - 23.06.2019 r. na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach (woj. łódzkie) odbyła się XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne "W Sercu Polski". Tradycyjnie podczas imprezy swoje stoisko informacyjne prezentował Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Rolnicy mogli zapoznać się z działalnością PIP. Dla zainteresowanych dostępne były materiały popularyzujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. Stoisko Państwowej Inspekcji Pracy cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników, a także instytucji związanych z wsią i rolnictwem, odwiedziło je około 500 rolników.  Inspektorzy udzielali rolnikom i zwiedzającym porad z zakresu bhp w rolnictwie i prawa pracy. Inspektorzy pracy prezentowali i rozdawali rolnikom i dzieciom rolników wydane przez GIP broszury i plakaty propagujące zasady bezpiecznej pracy dorosłych i dzieci w rolnictwie. Ponadto inspektorzy pracy zwiedzającym rozdawali poradniki z zakresu prawa pracy i bhp. W dniu 23.06.2019r. punkt informacyjny Państwowej Inspekcji Pracy odwiedził Poseł na Sejm RP Robert Telus - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na targach Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi reprezentował nadinspektor Marek Zbaraszewski.

W niedzielę w dniu 23 czerwca w obecności inspektorów pracy przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili praktyczny pokaz tłumienia pożaru wywołanego płonącym olejem roślinnym, który spotkał się z dużym zainteresowaniem jego uczestników.

XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne "W Sercu Polski" odbywały się pod honorowym patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego, Posła na Sejm RP Roberta Telusa, Senatora RP Przemysława Błaszczyka, natomiast patronat medialny sprawowały: Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Radio Łódź S.A., Radio Victoria, Radio Maryja, „Dziennik Łódzki”, „Farmer”, tygodniki: „Twój Kurier Regionalny”, „Wieści z Głowna i Strykowa”.

W targach wzięło udział około 150 firm świadczących różnorodne usługi dla rolnictwa, 7 służb państwowych i samorządowych pracujących na rzecz rolnictwa. Szacuje się, że wystawę odwiedziło około 20 tysięcy rolników.    W drugim dniu wystawy nastąpiło uroczyste podsumowanie etapu regionalnego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019.

Oceny gospodarstw dokonała komisja w składzie:

Michał Wawrzonek, PT KRUS w Zgierzu – przewodniczący,

Przemysław Kraska, OR KRUS w Łodzi – członek,

Tomasz Liska, ŁODR zs. w Bratoszewicach – członek,

Marek Zbaraszewski, OIP w Łodzi – członek.

Tegorocznymi laureatami zostali:

1 miejsce: Beata i Stanisław Dałkowie z Mięsośni (powiat zgierski)

2 miejsce: Sylwia i Tomasz Słabi z miejscowości Świny (pow. łódzki wschodni)

3 miejsce: Iwona i Andrzej Olejniczakowie z Dąbkowic (pow. kutnowski)

Miejsce 4 zajęli: Bogumiła i Mariusz Kowalczykowie z Kobylina (pow. brzeziński)

Miejsce 5 zajęli: Martyna i Przemysław Świerczyńscy z Topoli Królewskiej (pow. łeczycki)

Wyróżnienia otrzymali:

Anna i Łukasz Lasoniowie z Łodzi

Barbara i Marian Miziołek z Bąkowa Dolnego (pow. łowicki)

Izabela i Marcin Golanowie z Dąbrowy (pow. łowicki)

Iwona i Radosław Persenowscy z miejscowości Wardzyn (pow. łódzki wschodni)

Przemysław Kowalczyk z Konstantynowa Łódzkiego (pow. pabianicki)


Laureaci trzech pierwszych miejsc zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu.

Nagrody Finansowe dla laureatów konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zostały ufundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dla wyróżnionych nagrody ufundował Oddział Regionalny KRUS w Łodzi i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Laureatom, którzy są mieszkańcami powiatu zgierskiego nagrodę ufundował również starosta zgierski. Wręczenia nagród dokonali: Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Reginalnego KRUS w Łodzi, Tadeusz Morawski, zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, nadinspektor Marek Zbaraszewski reprezentujący Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi i Bogdan Jarota, starosta zgierski.